Noticias

Notícies

FORMACIÓ ADR+ESTIBA

El passat dissabte, els nostres treballadors van realitzar el curs de formació ADR + Estiba per tal de tractar les modificacions del nou ADR 2017, ja en vigor des de l’1 de juliol; les responsabilitats dels que formen part de la Carta de Port i conèixer els canvis que exigeix la nova normativa RD 563/2017, referent a l’estiba dels vehicles, que entrarà en vigor el març del 2018.

El pasado sábado, nuestros trajadores realizaron el curso de formación ADR + Estiba para tratar las modificaciones del nuevo ADR 2017, ya en vigor desde el 1 de julio; las responsabilidades de los que forman parte de la Carta de Porte y conocer los cambios que exige la nueva normativa RD 563/2017, referente a la estiba de los vehículos, que entrará en vigor en marzo de 2018.


Coral Transports

Coral Transports