Our own and third-party cookies allow us to improve our services. By browsing our website, you agree to our use of cookies. more information

Servei Express

El transport urgent porta a porta a qualsevol punt d'Espanya i d'Europa (inclosos els països de l'Est), durant les 24 hores a través de la nostra flota de vehicles lleugers, furgonetes, camions pesats i tràilers (2 conductors), dotats amb un sistema de GPS i amb l'autorització ADR per al transport de mercaderies perilloses.

Amb això, estem preparats per a qualsevol urgència de transport de mercaderies a Espanya, com també d'Europa.